Werkwijze / Tarieven

Kennismaking: Via een telefoontje, een mail of een kort gesprek bekijken we hoe ik jullie kan helpen. Als je denkt dat jullie bij mij op de juiste plek bent, plannen we een intakegesprek.


Intakegesprek: Tijdens dit gesprek gaan we uitgebreider in op de vragen die je hebt en de dingen waar jij en je kind tegen aan lopen. Het kind moet tenslotte een goed gevoel hebben bij mij en de aanpak.


Kennismakingssessie: De sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Ik maak  op een speelse manier kennis met het kind en we praten we over de dingen die het kind lastig vind. Ik leer het kind wat een goede ademhaling is en hoe je stevig in je schoenen staat. Samen met de ouder heb ik al besproken welke interesses het kind heeft, zodat ik hier mijn sessie op aan kan passen.

Begeleidingssessie: Tijdens de kennismakingssessie en het intakegesprek zijn er concrete vragen aan bod gekomen waar we nu gericht aan gaan werken. Dit kan zijn: boosheid, verdriet, onzekerheid etc. Na iedere sessie bespreek ik samen met het kind en de ouders kort hoe het gegaan is en zal een verslagje van de sessie doormailen naar de ouders. Tijdens de gesprekken en mail bespreek ik de groei en voortgang van het kind. Ook tips en adviezen aan de ouders kunnen hier aan bod komen.

Jullie geven zelf aan wanneer julie weer terug willen komen. Ik adviseer hier in maar bepaal dit niet. Wanneer het kind zich weer goed voelt en zelfvertrouwen heeft ronden we de coahing af.


  Tarieven:

  • Kennismakingsgesprek                              gratis
  • Intakegesprek                                             € 40,00
  • Coachingsgesprek                                      € 55,00
  • Gesprek op school of andere instantie    € 55,00
  • Verslag naar school of andere instantie  € 40,00


Alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen. Na iedere sessie volgt er een kleine evaluatie via de mail met de ouders. Ben je verhinderd? Geen probleem. Laat het wel even weten.


Praktijk "een duwtje"

De Keverbergstraat 16, 6081 BL Haelen

Tel : 06-10221687

E-mail: martine@praktijkeenduwtje.nl